Své dotazy pište na email info@nfpremiot.cz.

 • Kdo může žádat o podporu?

  O podporu mohou žádat fyzické osoby, skupina fyzických osob a registrované právnické osoby.

 • Jak mohu žádat o podporu?

  O podporu lze žádat elektronicky, a to vyplněním žádosti (formulář na našich stránkách) nebo zasláním e-mailu na info@nfpremiot.cz, nebo písemně poštou na adresu Nadační fond Premiot, Benešovská 2270/34, 101 00 Praha 10.
  Pokud se rozhodnete poslat žádost písemně poštou, měla by obsahovat veškeré náležitosti, které jsou uvedeny v elektronickém formuláři. Verzi pro tisk najdete v sekci Ke stažení.
  Vzhledem k administrativnímu zatížení preferujeme vyplnění elektronického formuláře.

 • O jak vysokou částku mohu žádat?

  Částka daru, příspěvku je omezena finančními možnosti Nadačního fondu Premiot. Její výše je schvalována správní radou nadačního fondu. Stejně tak účel žádosti. Teoreticky je tedy možné žádat o jakoukoliv částku, ale je vždy právem správní rady fondu rozhodnout o její výši.

  Dovolujeme si Vás upozornit, že Nadační fond Premiot není finanční institucí zabývající se půjčkami. Účel pomoci Nadačního fondu Premiot je zcela odlišný. Nadační fond Premiot si proto vyhrazuje právo na žádosti tohoto typu nereagovat.

 • Lze žádat i o půjčku?

  Ne. Nadační fond neposkytuje úvěry.

 • Co když budu mít nějaký dotaz k žádosti?

  Jakmile odešlete svoji žádost, bude vám potvrzeno její přijetí. Svůj dotaz můžete odeslat jako odpověď na toto potvrzení nebo nám kontaktujte telefonicky.

 • Je podání žádosti o podporu zdarma?

  Ano. Podání žádosti není nijak zpoplatněno.

 • Jak mohu přispět?

  Děkujeme, že o příspěvku uvažujete. Darovat můžete peníze, věci, své nápady i svůj čas.

  Můžete přispět přímo Nadačnímu fondu Premiot
  Pokud chcete nechat na nás, na jaký účel využijeme váš dar, můžete přispět jakoukoliv částkou.

  Můžete si vybrat konkrétního člověka či rodinu, neboli PŘÍBĚH
  Příběhy se týkají jednotlivých lidí či rodin. Můžete si vybrat konkrétního člověka a rozhodnout se, zda finančně přispějete jen částečně nebo darujete celou částku či věc. V některých případech můžete darovat svůj čas jako dobrovolník. Pokud preferujete tuto variantu, pak si vyberte příběh, který je vašemu srdci nejblíž.

  Můžete přispět na větší PROJEKT
  Naše projekty jsou dobročinné aktivity, které mají větší dosah a jsou přínosné pro komunity či celou společnost. Můžete vybrat konkrétní projekt a rozhodnout se, jakou částkou přispějete.

  Můžete nabídnout svůj čas či službu
  Pokud byste se rádi stali dobrovolníkem pod hlavičkou Nadačního fondu Premiot, budeme rádi, když se nám ozvete. Pokud se objeví příběh či projekt, kam vaše nabídka zapadne, budeme vás kontaktovat.
  Nemusíte ale čekat na nás. Pokud chcete věnovat svůj čas či službu na dobročinný účel, můžete kontaktovat místní domov pro seniory, školu či nemocnici, určitě vás nasměrují. Pokud zjistíte, že by pomoci potřebovali více, budeme rádi, když nás propojíte.

  Můžete nám navrhnout, kdo by potřeboval pomoci
  Všimli jste si nebo víte ve svém okolí o někom, kdo by potřeboval pomoc, podporu? Víte o projektu, který by fungoval lépe s naší podporou? Dejte nám vědět a propojte nás.
  Máte skvělý nápad, který by mohl pomoci ať už jednotlivcům, tak skupinám lidí nebo celé společnosti, ale netroufáte si ho sami zrealizovat? Napište nám a pojďme spolupracovat.

  Dle zákona č. 253/2008 Sb. je nutné u částek přesahujících 1000 EUR provést identifikaci dárce. Z tohoto důvodu je nutné, aby dárce uvedl své kontaktní údaje, aby s ním mohla být sepsána darovací smlouva.
 • Jde můj příspěvek příjemci v plné výši?

  Ano. Vámi darovaný příspěvek bude ve 100% použit k účelu, který vyberete nebo na kterém se vzájemně dohodneme.

  Provoz nadačního fondu Premiot je financován z příspěvku společnosti Premiot Group a.s. a ne z peněz dárců.

 • Jak mohu zjistit, kam moje darované peníze odešly?

  Nejjednodušším způsobem je sledovat transparentní účet nadačního fondu na našich stránkách nebo www Komerční banky.
  U větších částek je dárce průběžně informován na základě smlouvy o poskytnutí daru.

 • Transparentní účet - jak se v něm vyznat?

  Na našich webových stránkách i na stránkách Komerční banky máme k dispozici náhled na transparentní účet, na kterém může každý vidět kdo jakou částkou přispěl a kolik peněz na jaký účel odešlo.
  Jako každá firma vedeme podrobné účetnictví. S dárci, jejichž dar přesáhne zákonem stanovených 1000 EUR, uzavíráme darovací smlouvy. S příjemci příspěvků a darů uzavíráme smlouvy také.
  Pokud máte jakýkoliv dotaz k toku peněz mezi vámi a příjemci, zeptejte se nás. Vše rádi doložíme a vysvětlíme.

 • Příběh nebo projekt?

  Naši pomoc jsme rozdělili do skupin.

  PŘÍBĚHY se týkají jednotlivých lidí či rodin. Dárce, přispěvatel, si může vybrat konkrétního člověka a rozhodnout se, zda finančně přispěje nebo daruje konkrétní věc, službu či čas.

  PROJEKTY jsou dobročinné aktivity, které mají větší dosah a jsou přínosné pro komunity či celou společnost. Stejně jako u příběhů si dárce, přispěvatel, může vybrat konkrétní projekt a rozhodnout se, zda finančně přispěje nebo daruje konkrétní věc, službu či čas.

 • Partnerství, společné projekty

  Při realizaci projektů se radíme s odbornými konzultanty a spojujeme se s dalšími jednotlivci, spolky či jinými organizacemi, žádáme o granty.

  Stejně tak i Nadační fond Premiot bývá přizván k podpoře nebo realizaci většího projektu jeho autorem. Tím může dojít ke spojení více zdrojů, k finanční spoluúčasti, spolufinancování. V důsledku to vede k realizaci větších projektů, které by jeden subjekt nemohl sám realizovat.

  Mediálními partnery nazýváme takové subjekty, které nám pomáhají informovat veřejnost o naší činnosti, příbězích a projektech.

 • Může mít nadační fond členskou základnu?

  Ne.
  Nadační fond je právnickou osobou tvořenou majetkem vyčleněným k určitému účelu. S ohledem na toto pojmové vymezení nadačního fondu, nemůže v něm vzniknout členství. Do nadačního fondu může kdokoliv přispívat, s ním spolupracovat, ale členem nadačního fondu se tím nestane. Nadační fond nesdružuje osoby, ale majetek.

  Pro ty z vás, kteří budou chtít práci Nadačního fondu Premiot sledovat, jsou k dispozici webové stránky, účty na sociálních sítích (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter).
  Do budoucna zvažujeme také o zřízení Kolegia dárců Nadačního fondu Premiot a Klubu přátel Nadačního fondu Premiot. Pro tyto skupiny bychom rádi pořádali společenská setkání.

Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět