S Komerční bankou spolupracujeme od samotného založení Nadačního fondu PREMIOT. Ten má u ní veden jak svůj běžný, provozní účet tak i účet transparentní – 3470227/0100. Transakce na něm můžete sledovat na našich webových stránkách nebo ve speciální části webu Komerční banky.

Děkujeme tímto Komerční bance za nadstandardní spolupráci!

Komerční banka a.s.
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět