Život za zdí je dokumentární cyklus určený lidem s neléčenou depresí a úzkostnými poruchami. Vytváří ho spolek ArsAnima.

Psychické zdraví často zanedbáváme a mnoho lidí trpí depresí či úzkostnou poruchou, o které ani neví nebo se ji bojí léčit. Život za zdí pomáhá destigmatizovat toto téma ve spolupráci s předními českými odborníky.

Jednotlivé díly cyklu jsou volně dostupné na adrese www.youtube.com/zivotzazdi

Spolku ArsAnima jsme přispěli 10 000 Kč, protože věříme, že osvěta v této oblasti je velmi důležitá.

Podpořili jsme projekt Život za zdí
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět