30. září 2021 se zapsalo do zatím velmi krátké historie Nadačního fondu PREMIOT jako den, kdy jsme předali první dar. Díky společnosti HARTMANN – RICO a.s., která darovala 102 kusů čisticích pěn MoliCare Skin, jsme mohli ulehčit Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

Ondrej Spodniak, generální ředitel investiční společnosti PREMIOT GROUP, a.s. a zakladatel Nadačního fondu PREMIOT, a Michal Javůrek, ředitel Nadačního fondu PREMIOT, se v Rajhradě setkali se Zdeňkem Strašákem, ředitelem Oblastní charity Rajhrad, a MUDr. Lucií Světlákovou, primářkou Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, a předali jim dar od společnosti HARTMANN – RICO a.s.

Čisticí pěna plně nahrazuje mytí mýdlem a vodou. Navíc je její použití přímo na lůžku jednodušší pro ošetřující osobu. Věříme, že tímto darem zvýšíme komfort klientů a ulehčíme práci personálu v Rajhradě.

Oblast paliativní a hospicové péče je pro Nadační fond PREMIOT velmi důležitá a ve spolupráci se společností HARTMANN – RICO a.s. bychom se této oblasti rádi věnovali dlouhodobě.

Předali jsme první dar ve spolupráci s HARTMANN – RICO  a.s.
Předali jsme první dar ve spolupráci s HARTMANN – RICO  a.s.
Předali jsme první dar ve spolupráci s HARTMANN – RICO  a.s.
Předali jsme první dar ve spolupráci s HARTMANN – RICO  a.s.
Předali jsme první dar ve spolupráci s HARTMANN – RICO  a.s.
Předali jsme první dar ve spolupráci s HARTMANN – RICO  a.s.
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět