Dne 13. září 2021 se konalo v budově Senátu Parlamentu České republiky slavnostní předání cen 27. ročníku česko-slovenské studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda 2021, která je určena všem mladým lidem ve věku do dvaceti let. Ceny předávali mimo jiných Jiří Drahoš, senátor a předseda Výboru pro vzdělání, vědu a inovace, Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí, a Vladimír Železný, tajemník Společnosti Franze Kafky.

Prof. Drahoš ve svém projevu odhalil svou lásku k Leoši Janáčkovi. Pomyslné dveře k této osobnosti a jeho tvorbě mu otevřel právě Max Brod, s jehož knihou krátkých recenzí a kritik se setkal ve svých studentských letech. Prof. Drahoš poukázal na to, že i rozsahem skromný literární útvar má často moc ovlivnit životy a cesty čtenářů.

Vladimír Železný hovořil o ambiciózním plánu, aby se Cena Maxe Broda stala soutěží celoevropskou. V závěru svého vystoupení poděkoval podporovateli Společnosti Franze Kafky a Ceny Maxe Broda, panu Ondreji Spodniakovi. Na přítomné studenty apeloval prostřednictvím příběhu tohoto mecenáše.

Ondrej Spodniak se při studiu na gymnáziu zúčastnil literárně výtvarného projektu Evropa ve škole a v roce 2000 se stal jeho laureátem. V dnešní době, jako úspěšný podnikatel, nezapomněl na svoji lásku k literatuře a vrátil se, aby podpořil studenty v jejich tvorbě a snažení. Ondrej Spodniak vyjádřil později své přání, podporovat Společnost Franze Kafky a její činnost i nadále prostřednictvím nově založeného Nadačního fondu PREMIOT.

Literární soutěž Cena Maxe Broda pořádá Společnost Franze Kafky s cílem a ideou podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními složitými společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Tento cíl je naplňován volbou témat, nad kterými se mají mladí lidé zamýšlet. Bývá zařazováno i téma literární, které má soutěžící orientovat k četbě a samostatné interpretaci literárních děl. Cena byla nazvána po velké osobnosti středoevropské kultury, spisovateli a mysliteli, neúnavném organizátorovi kulturního života v českých zemích a Izraeli – Maxi Brodovi.

Předání Ceny Maxe Broda 2021
Předání Ceny Maxe Broda 2021
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět