V průběhu měsíce října jsme vyhlásili listopadovou soutěžní sbírku UKAŽ KNÍR 2022, inspirovanou celosvětovým hnutím MOVEMBER, ve které měl každý, kdo přispěl alespoň 100 Kč na náš transparentní účet a zaslal fotografii s vousy na náš Facebook, šanci získat některou z krásných cen, které do soutěže věnovali naši partneři. Ceny jsme vylosovali a předali je výhercům.

Rádi bychom poděkovali partnerům této akce a všem, kdo se naší soutěžní sbírky zúčastnili. Díky vám se podařilo získat 30 000 Kč. Oficiálního předání tohoto daru se zúčastnila Ing. Hana Dvořáčková PhD., členka dozorčí rady Nadačního fondu PREMIOT, MUDr. Michal Grepl, Ph.D., přednosta Urologické kliniky FN Ostrava a prof. MUDr. Jan Krhut, PhD., emeritní přednosta této kliniky. Prostředky budou použity na spolufinancování nákupu zařízení, která slouží k léčbě mužských onemocnění.
Ještě jednou všem děkujeme.

Předání výtěžku soutěže
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět