Kontaktovala nás paní Věra s žádostí o pomoc při financování neurorehabili­tačního programu Therasuit pro její dceru Elišku s neléčitelným genetickým syndromem Cri Du Chat.

Eliška má kromě mentální retardace, mikrocefálie, hypotonie aj. také těžkou skoliozu, kterou kvůli jejímu zdravotnímu stavu nemohou řešit operací. Denní cvičení doma bohužel nestačí a je nutná intenzivní rehabilitace, kterou pojišťovna neproplácí. Zdravotní stav Eliščiných rodičů navíc nedovoluje, aby zaplatili celou částku sami.

Dvoutýdenní pobyt v Centru Hájek, kde tyto rehabilitace provádí, stojí 71 500 Kč a Eliška potřebuje tuto proceduru podstoupit alespoň dvakrát až třikrát do roka.

Pojďme společně přispět Elišce na rehabilitaci, která pomůže zlepšit její zdravotní stav.

Přispějte na transparentní účet 3470227/0100 s poznámkou ELIŠKA nebo variabilním symbolem 20211208. Ve vašem internetovém bankovnictví můžete také využít QR platbu.

Sbírka končí 31. prosince 2021.

Přispějte na intenzivní neurorehabilitaci pro Elišku
Přispějte na intenzivní neurorehabilitaci pro Elišku
Přispějte na intenzivní neurorehabilitaci pro Elišku
Přispějte na intenzivní neurorehabilitaci pro Elišku
Zákládní informace
Jméno a příjmení/název organizace Eliška
Předmět daru/podpory Intenzivní neurorehabilitační program Therasuit
Místo Mladá Boleslav
Předpokládaná cena ukončeno
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět