Společnost Česká žula, a.s. spadající do investiční skupiny PREMIOT, která je zakladatelem Nadačního fondu PREMIOT, působí na Sedlčansku a její zaměstnanci se velmi zajímají o dění ve svém regionu. Proto se společně složili a vybrali částku 6000 Kč, kterou se rozhodli přispět na konání benefičního dětského dne s názvem „Bezpečně s IZS“ pořádaného Českým červeným křížem Sedlčany. Nadační fond PREMIOT přidal dalších 5000 Kč a společně jsme na konání této akce přispěli celkem 11000 Kč.

Bezpečně s IZS

Jak již název napovídá, jedná se o dětský den s představením složek IZS. Cílem akce je prevence obyvatel Sedlčanska, přičemž akce je zaměřena zejména na děti. Své si zde ale zcela jistě najdou i dospělí.

Akce proběhne v sobotu 4.6.2022 ve sportovním areálu Luční v Sedlčanech. Na místě budou přítomni hasiči, městská policie, Sedlčanská záchranka, vězeňská služba Věznice Příbram, velitelství teritoria Tábor, oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram, BESIP, VZP a mnoho dalších.

Ke shlédnutí budou praktické ukázky techniky, ukázka první pomoci, předvedení zásahu vězeňské služby, dynamické představení vojenské jednotky nebo přednáška „VZPoura úrazům“. Součástí bude hudební produkce Patrika Stoupy, Olivera Kolky a kapely Turkeys.

Praktická pohádková cesta

Pro malé návštěvníky zde bude připravena pohádková cesta s minikurzem první pomoci. V rámci této cesty se děti setkají se 7 pohádkovými bytostmi, se kterými budou pod dohledem dobrovolníků z ČČK řešit různorodé úrazy – např. vymknutý kotník u Popelky, poraněné oko u Bystrozrakého, popáleninu u hospodyně z Hrnečku vař, a další. Za splnění všech 7 stanovišť obdrží děti diplom a sladkou odměnu.

Dobročinný přesah

V průběhu celého dne se zde bude prodávat tombola, jejíž výtěžek bude poskytnut na podporu těžce nemocného Jakuba, který trpí dětskou mozkovou obrnou – kvadruspastická forma na podkladě těžké HIE III.st., symptomatická epilepsie. Finanční dar využije rodina jak na terapie nebo léčebné pobyty, tak na nákup kompenzačních pomůcek.

Přispěli jsme na konání
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět