V prosinci jsme informovali o příběhu osmiletého Nicolase, který se potýká s vážným kombinovaným postižením. Jeho matka nás kontaktovala s žádostí o pomoc se zajištěním osobní asistence.

Nadační fond PREMIOT přispěl částkou 10 000 Kč, což částečně pokryje náklady na osobní asistenci na několik týdnů. Nicolas však potřebuje dlouhodobou podporu, proto samozřejmě můžete přispívat na náš transparentní účet s poznámkou Nicolas i nadále a veškeré tyto prostředky budou zaslány Nicolasovi na osobní asistenci, případně na terapie nehrazené zdravotní pojišťovnou.

Celý Nicolasův příběh můžete sledovat na stránkách www.bojovniknicolas.cz.

Přispěli jsme na osobní asistenci pro Nicolase
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět