Jsme rádi, že jsme mohli vstoupit do dalšího příběhu a finančně přispět na pooperační rehabilitaci Amálie potýkající se s částečným ochrnutím následkem špatně vedeného porodu.

Nadační fond PREMIOT oslovila s žádostí o pomoc její maminka, která usilovně bojuje o zdraví své dcerky. Veškeré rehabilitace i léčba v zahraničí stojí rodinu spoustu peněz, a ačkoliv je část péče hrazená pojišťovnou, některé procedury je nutné zaplatit navíc z vlastních prostředků. Není divu, že jejich situace začíná být finančně neúnosná.

A to je chvíle, kdy víme, že můžeme pomoci.
A když můžeme, tak to uděláme.
Přejeme male Amálii brzké uzdravení!

Na podobné projekty můžete přispět na náš transparentní účet 302031857/0300 i Vy.

Děkujeme!

Přispěli jsme na pooperační rehabilitaci pro Amálii
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět