Sociální automobil je pojektem společnosti Kompakt spol. s r. o., která od roku 1997 předala již 73 těchto vozů. Účelem projektu je poskytnout bezpečnou přepravu pro klienty zařízení, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných li­dí.

Nadační fond PREMIOT přispěl na koupi jednoho takového vozu 24 000 Kč. Tento konkrétní Sociální automobil bude sloužit Domu seniorů Michle a všem jeho 78 klientům k dopravě do zdravotnických zařízení a na úřady.

Přispěli jsme na Sociální automobil
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět