Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže v Teplicích je školské zařízení zejména pro děti a mládež od 6 do 26 let nezapojené v jiné organizaci nebo pocházející ze sociálně slabých rodin.

Nabídku pestrého programu pro trávení volného času vytváří dětem pedagogové volného času, sociální pracovníci, asistenti a dobrovolníci. Děti zde mají k dispozici doučování, otevřenou hernu, kroužky, příležitostné akce, vícedenní pobyty a tábory. Dalšími službami jsou preventivní programy pro školy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Cílem všech, kteří se na činnosti střediska podílejí, je přispívat k výchově, celkovému rozvoji a růstu mladých lidí v salesiánském duchu založeném na křesťanských hodnotách, poskytovat dětem a mladým lidem vhodné a bezpečné trávení volného času, a tím předcházet primární kriminalitě a závislostem.

V době pandemie COVID-19 středisko nabízelo kroužky, doučování i poradenství online, zapůjčovalo internet i počítače pro distanční výuku potřebným nebo například poskytlo dobrovolníky do teplické nemocnice či domova seniorů.

Služby podporují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statutární město Teplice, Ústecký kraj, dárci a dobrovolníci.

Salesiáni působí v Teplicích od roku 1990. V roce 1999 zde otevřeli první salesiánské středisko a v průběhu let vybudovali další dvě pobočky. V roce 2019 koupili bývalé jesle v Teplicích-Trnovanech a odstartovali projekt Živý dům.

Externí odkazy:
Výroční zpráva, salesianiteplice.cz
Živý dům, salesianiteplice.cz
Zasvěcení: Salesiáni Dona Boska, Česká televize, 2010

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže
Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže
Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže
Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět