S potěšením Vám oznamujeme, že sbírka pro děti po obětech důlních neštěstí skončila i v tomto roce úspěchem. Děkujeme všem dárcům, zejména kolektivům pracovníků České žuly, Moravských břidlicových dolů, Slovenské žuly. Děkujeme také dalším dárcům.
Nadační fond PREMIOT, jak je jeho zvykem, vybranou částku zaokrouhlil nahoru, a Spolku sv. Barbory bude předáno 50.000 Kč.

Spolek svatá Barbora vznikl 24. června 2004 proto, aby pomáhal dětem, kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu, většinou v hornictví. V současné době má spolek v evidenci necelou stovku českých a polských dětí, kterým přispívá na studium, zájmovou činnost a podporuje péči o jejich zdraví.

Sbírka pro Spolek sv. Barbory byla ukončena
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět