Blíží se vánoční svátky, doba radosti a setkávání. V některých rodinách je toto období bohužel méně veselé.

Mezi horníky se stalo tradicí mezi sebou každý rok uspořádat sbírku na podporu dětí, jejichž rodiče zahynuli při práci, u příležitosti svátku sv. Barbory, patronky horníků, který připadá na 4. prosince. A protože se skupina Premiot v letech 2020 a 2021 rozrostla o dva žulové lomy a dva břidlicové doly, zapojila se do této tradice a vyzvala své zaměstnance, aby přispěli také.

Budeme rádi, když se k nám připojíte a darujete na náš transparentní účet 3470227/0100 jakoukoliv částku s poznámkou BARBORA. Můžete využít i QR platbu ze svého mobilního bankovnictví.

Sbírka končí 5. prosince 2021.

Vybranou částku věnujeme Spolku svatá Barbora, který pomáhá konkrétním dětem s tímto smutným osudem.

Rádi bychom vás tímto inspirovali hned zezačátku měsíce prosince – pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by potřeboval pomoc, staňte se jeho andělem strážným a uspořádejte pro něj sbírku se svými kolegy. Nemusí ani jít o peníze, třeba vyberete oblečení pro azylový dům, hračky pro dětský domov nebo nějaké dobroty pro seniory z místního domova. Udělejte radost sobě i ostatním.

Společnosti skupiny Premiot podpoří Spolek svatá Barbora
Zákládní informace
Jméno a příjmení/název organizace Spolek svatá Barbora
Předmět daru/podpory peníze
Místo
Předpokládaná cena ukončeno
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět