Pro mnoho lidí je v dnešní době čím dál složitější vyjít s výplatou – spoustě lidem se násobně zvýšily ceny energií, vlivem inflace zdražuje prakticky všechno a budoucnost zatím nevypadá růžově. Nejvíce zasaženi jsou samozřejmě ti nejzranitelnější – důchodci, samoživitelé, nižší příjmové skupiny obecně. Nejspíše všichni se dnes tedy učíme šetřit (ještě více) i na věcech, které jsme dříve považovali za samozřejmost – na elektřině, topení a plynu. Ohrožené skupiny, které ještě před dvěma třemi lety zvládly nakrmit děti či zaplatit kroužky, dnes doslova počítají každý haléř a jsou rády, že se konečně otepluje.

Pan Bronislav je představitelem jedné z těchto ohrožených skupin. Je držitelem ZTP v invalidním důchodu, jeho manželka pracuje jako uklízečka ve škole a ve společné domácnosti vychovávají třináctiletého syna. Na Nadační fond PREMIOT se obrátil proto, že mu jeho stále se zhoršující se stav nedovoluje pracovat a kvůli skokovým nárůstům v nákladech není schopen zaplatit letošní daň z nemovitosti, která mu byla vyměřena za byt, ve kterém s rodinou žije.

Takových příběhů budeme letos a nejspíše i v následujících letech bohužel slýchat čím dál více. V případě pana Bronislava šlo jen o několik stovek, ale pro něj to znamená, že alespoň jeden další rok nebude muset řešit nedoplatek státu, který by mohl narůst v obludný dluh a o byt by mohl přijít. Můžeme namítnout, že jsou rodiny, které jsou na tom hůře. Vždy je na tom někdo hůře. V tomto případě Nadační fond PREMIOT naznal, že prevence je lepší než hašení následků.

Panu Bronislavovi a celé jeho rodině přejeme pevné zdraví a nám všem, aby se situace se zvyšováním cen co nejdříve uklidnila.

Zaplatili jsme za pana Bronislava daň finančnímu úřadu
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět