Nadační fond PREMIOT představuje projekt teplických salesiánů na rekonstrukci bývalých jeslí v bezpečný prostor pro kroužky, hry, vzdělávání, individuální pomoc a podporu dětem, mladým i rodinám.

V Živém domě bude opravdu živo:

  • Děti a mladí lidé tam budou přicházet na kroužky, doučování a různé akce. Tým Živého domu se zaměří i na děti a mládež z rizikového prostředí. Dají jim podporu, dobré vzory, naplní jim čas pozitivními činnostmi a pomůžou jim získat dobré pracovní návyky jako je zodpovědnost a spolehlivost.
  • Pomůžou rodičům tam, kde narážejí na potíže: výchova dětí, finance, hledání bydlení, práce nebo jednání s úřady.
  • Ve spolupráci s učiteli podpoří dobré klima ve třídách. Jejich programy pro školy působí preventivně i proti vzniku šikany.
  • S veřejností budou sdílet jejich zkušenosti, nabídnou k využití hřiště a část zahrady.
  • V domě bude i zázemí pro komunitu salesiánů – lidí, kteří se rozhodli zasvětit svůj život pomocí dětem a mladým lidem.
  • Probíhat zde budou i aktivity s duchovním přesahem – Alfa kursy, besedy, křesťanské kroužky, přípravy na křest či svatbu.

DEJME DĚTEM DOBRÉ A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ. POSTAVME ŽIVÝ DŮM.
www.zivydumteplice.cz

Financování projektu je vícezdrojové, přesto chybí ještě 20 milionů. Přispět můžete několika způsoby:

  • poukázat dar na účet 2901843370/2010, variabilní symbol 12021
  • využít ve vašem internetovém bankovnictví QR platbu
  • využít dalších možností platby (včetně platby kartou) přes darujspravne.cz

Vaše otázky zodpoví a darovací smlouvu či potvrzení o přijetí daru pro daňové účely vám vystaví
Hana Machová
Tel. +420 603 515 077
hana.machova@salesianiteplice.cz
www.salesianiteplice.cz

„Ve středisku jsem se naučil boxovat, hrát florbal a víc poslouchat.“ Fabrizio, 11 let
„Salesiáni mě naučili být poctivějším člověkem.“ Pavel, 35 let
„K salesiánům jsem začala chodit v 10 letech. Salesiánský přístup mi přijde skvělý – optimismus, chuť hledat to dobré, odvaha věnovat se i dětem a rodinám, kterých se řada jiných lidí straní.“ Jana, 41 let

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže jsme představili jako naše partnery v tomto příběhu.

Živý dům Teplice
Živý dům Teplice
Živý dům Teplice
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět