Premiot Group, a.s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha, IČ: 044 05 030, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 20916 je jako právnická osoba třetím členem správní rady Nadačního fondu Premiot.
Tímto je jasně a přehledně deklarováno, že Premiot Group, a.s. bere nadační fond jako svoji součást, kterou bude podporovat a jejím prostřednictvím pomáhat potřebným.

Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět