Zde najdete dobročinné akce a projekty, ke kterým jsme byli přizváni jejich autory. Spolupracujeme na nich s dalšími institucemi. Jedná se zpravidla o rozsáhlejší a dlouhodobější projekty.
Této spolupráce si velice vážíme a děkujeme za ni. Jsme rádi, že jsme mohli svým dílem pomoci.

Těšíme se na naše první partnerské projekty.

Jsme hrdými partnery Nabízíme spolupráci na vašich projektech

Nadační fond Premiot kromě vlastních aktivit nabízí svou podporu i projektům jiných organizací.

Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět