Zde najdete dobročinné akce a projekty, ke kterým jsme byli přizváni jejich autory. Spolupracujeme na nich s dalšími institucemi. Jedná se zpravidla o rozsáhlejší a dlouhodobější projekty.
Této spolupráce si velice vážíme a děkujeme za ni. Jsme rádi, že jsme mohli svým dílem pomoci.

Těšíme se na naše první partnerské projekty.

Jsme hrdými partnery Sociální automobil na cestách

Sociální automobil od tohoto týdne plní svůj účel s nepřehlédnutelným logem PREMIOT Investment Group na přední kapotě.

Jsme hrdými partnery Přispěli jsme na Sociální automobil

Nadační fond PREMIOT přispěl 24 000 Kč na Sociální automobil pro Dům seniorů Michle.

Jsme hrdými partnery Přispěli jsme na konání

Nadační fond PREMIOT doplnil sbírku zaměstnanců společnosti Česká žula, a.s. a společně jsme přispěli Českému červenému kříži na uspořádání benefičního dětského dne v Sedlčanech.

Jsme hrdými partnery Nabízíme spolupráci na vašich projektech

Nadační fond Premiot kromě vlastních aktivit nabízí svou podporu i projektům jiných organizací.

Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět