Náš příběh

Nadační fond vznikl jako další samostatná část skupiny Premiot Group a.s.. Jejím zakladatelem je pan Ondrej Spodniak. Ten je předním českým investorem, jehož společnosti se zaměřují především na realitní trh a development, těžební průmysl, ale také na poskytování finančních služeb, poradenství a private equity investice.

Ondrej Spodniak žije se svou rodinou v České republice a velmi citlivě vnímá stav a nálady ve společnosti. Není mu lhostejná její budoucnost. Osobně vidí naději především v dětech a mladých lidech. V podpoře jejich vzdělávání, v narovnání podmínek znevýhodněným. Nezapomíná ani na zkvalitnění života seniorů a hendikepovaným spoluobčanům.

V neposlední řadě si uvědomuje, že dobrý život v naší zemi záleží i na zdravé přírodě, bohaté zelení a zdravých vodních zdrojích. Proto se rozhodl sestavit tým, podobně smýšlejících lidí a odborníků, a vstoupit aktivně na pole filantropie.

Naše role

Charitativní oblast je velmi široká.
Jsme rádi, že v České republice už dlouho působí dobu řada nadací, nadačních fondů, charitativních a dobrovolnických organizací. Jejich práci oceňují každoročně tisíce obdarovaných a jejich rodin.

Nadační fond Premiot navazuje na tuto tradici a vytkl si za cíl, kromě obvyklých a známých typů dobročinných projektů, aktivně vyhledávat i ty, na které se, ne snad přímo zapomnělo, ale není na ně z nějakého důvodu vidět. Lidské příběhy, které nejsou příliš mediálně atraktivní, ale v přímém kontaktu jsou velmi silné a zaslouží si pozornost a nezištnou pomoc.

Kromě přímých darů a podpory by rád Nadační fond Premiot také inspiroval. Stal se hybatelem projektů, do kterých by pomohl, za pomoci odborníků, vnést kvalitní know-how a současně propojil více podporovatelů.

Přidaná hodnota by měla být poznávacím znamením projektů, ve kterých se bude Nadační fond Premiot angažovat.

Jak pracujeme?

Nadační fond Premiot má nastaveny standardní zákonné postupy fungování. Posuzování jednotlivých žádostí podléhá rozhodnutí vedení a správní rady nadačního fondu a řídí se přesně danými pravidly.

Velký důraz je kladen na spolupráci s odborníky a dalšími podporovateli. Pomoc od Nadačního fondu Premiot by měla být vždy kvalitní, smysluplná a většinou dlouhodobá. Jednotlivé příběhy a projekty jsou monitorovány a kontrolovány. Dárci mají jistotu, že jejich prostředky byly rychle a ve 100% výši použity k účelu, který si zvolili.

Náš tým

Správní rada

Ondrej Spodniak

zakladatel a člen správní rady NFP

Premiot Group a.s.

člen správní rady NFP

Informace o subjektu

Nadační fond PREMIOT
Benešovská 2270/34
101 00 Praha 10

IČ: 11788658
Spisová značka: N 1998 vedená u Městského soudu v Praze

Datová schránka
d29ks22

Transparentní účet
302031857/0300

Běžný účet
302031005/0300

Platby ze zahraničí
Majitel účtu: NADAČNÍ FOND PREMIOT, Číslo účtu: 302031857/0300, IBAN: CZ55 0300 000­0 0003 0203 1­857, BIC / SWIFT kód: CEKOCZPP

Přehled transakcí na transparentním účtu
Předchozí transparentní účet

Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět