Zde najdete příběhy jednotlivých lidí či rodin, které potřebují podporu. Můžete si vybrat konkrétního člověka a rozhodnout se, zda finančně přispějete nebo darujete konkrétní věc, službu či čas.

Vaše příběhy Pomoc pro maminku Karolínu

Sliby se mají plnit. A nejen o Vánocích. Pomohli jsme tedy paní Karolíně.

Vaše příběhy Podaná ruka – pomoc pro Anetu a její dceru

Pomohli jsme nastartovat novou životní etapu paní Anetě a její dvouleté dceři.

Vaše příběhy Podaná ruka – pomoc pro Denisu

Paní Denise pomáháme se stěhováním a základním vybavením bytu.

Vaše příběhy Přispěli jsme na pooperační rehabilitaci pro Amálii

Nadační fond PREMIOT přispěl na pooperační rehabilitaci Amálie potýkající se s částečným ochrnutím následkem špatně vedeného porodu.

Vaše příběhy Obědy pro Tomáše

Nadační fond PREMIOT daroval 7000 Kč na obědy ve školní jídelně.

Vaše příběhy Zaplatili jsme za pana Bronislava daň finančnímu úřadu

Finanční situace ohrožených skupin se rychle zhoršuje, proto jsme pomohli invalidnímu důchodci se zaplacením daně ve výši 1 122 Kč.

Vaše příběhy Přispěli jsme 5000 Kč pro Míšu

Příspěvek půjde na úhradu obědů a družiny a na školní pomůcky.

Vaše příběhy Přispěli jsme na osobní asistenci pro Nicolase

Nadační fond PREMIOT daroval 10 000 Kč na osobní asistenci pro osmiletého chlapce s vážným kombinovaným postižením.

Vaše příběhy Obědy pro Davida

Nadační fond PREMIOT daroval 3000 Kč na obědy ve školní jidelně.

Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět